Interne informatie

Adressenlijst
xxx

Rooster en agenda
xxx

Doelstelling
De stichting Beth Hanan is opgericht op 5 september 1994 met als doel om christenen en groepen van christenen financieel en materieel te ondersteunen. Conform de statuten zijn de doelstellingen:

1. Het financieel en materieel ondersteunen van christenen en gemeenschappen of groepen van christenen alsmede christelijke activiteiten.

2. Het huren of in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van een of meer gebouwen in Ermelo of omgeving, waarin ruimte of accommodatie ter beschikking wordt gesteld voor het houden van samenkomsten.

3. De Bijbel wordt als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord aanvaard als leidraad voor geloof en leven.

Jaarverslagen Stichting Beth Hanan
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016