Stichting Beth Hanan

Algemeen
Samenstelling bestuur Stichting Beth Hanan:

Voorzitter: Bernhard Kok
Secretaris: Inie Liewerink
Penningmeester: Christiaan Grootendorst

Overige bestuursleden:
Jaap Nanninga
Kees Kieboom

Contact adres
Stichting Beth Hanan
Volenbeekweg 71
3853 PW Ermelo

E-mail
i.liewerink@gmail.com

Bankrekening
NL31 INGB 0002 3316 33
KvK: 41041974
RSIN: 8033.79.390

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Privacy Reglement.

Via deze link kunt u lezen hoe Stichting Beth Hanan de AVG heeft opgenomen in haar beleid ten aanzien van registratie en het omgaan van persoonsgegevens.

Beleidsplan
Stichting Beth Hanan heeft als doel:

1. Het financieel en materieel ondersteunen van christenen en gemeenschappen of groepen van christenen alsmede christelijke activiteiten.

2. Het huren of in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van een of meer gebouwen in Ermelo of omgeving, waarin ruimte of accommodatie ter beschikking wordt gesteld voor het houden van samenkomsten.

Bij het realiseren van deze doelstellingen wordt de Bijbel aanvaard als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven.

Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:

• Het financieel mogelijk maken van het organiseren van gemeentelijke samenkomsten van de Vergadering van Gelovigen Ermelo.

• Het financieel ondersteunen van christelijke activiteiten uitgevoerd door gemeenteleden van de Vergadering van Gelovigen Ermelo of andere christelijke groeperingen.

• Het financieel ondersteunen van personen die een roeping hebben om werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk in binnen- of buitenland.

N.B. Het volledige beleidsplan 2016 - 2020 vindt u hier.

Beloningenbeleid
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers die hiervoor geen financiële vergoeding krijgen.
Alleen daadwerkelijk gemaakt onkosten worden vergoed.

Doelstelling
De stichting Beth Hanan is opgericht op 5 september 1994 met als doel om christenen en groepen van christenen financieel en materieel te ondersteunen. Conform de statuten zijn de doelstellingen:

1. Het financieel en materieel ondersteunen van christenen en gemeenschappen of groepen van christenen alsmede christelijke activiteiten.

2. Het huren of in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van een of meer gebouwen in Ermelo of omgeving, waarin ruimte of accommodatie ter beschikking wordt gesteld voor het houden van samenkomsten.

3. De Bijbel wordt als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord aanvaard als leidraad voor geloof en leven.

Jaarverslagen Stichting Beth Hanan
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016